Rút tiền Raceoption - Raceoption Việt Nam

Cách rút tiền và gửi tiền trong Raceoption


Cách rút tiền từ Raceoption


Phương thức rút tiền Raceoption

Bạn có thể rút tiền bằng thẻ tín dụng (VISA/MasterCard), chuyển khoản ngân hàng, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Altcoin, Neteller, Skrill, Perfect Money.
  • Raceoption không tính phí chuyển nhượng. Tuy nhiên phí của bên thứ ba có thể được áp dụng.
  • Thời gian rút tiền sau khi xác nhận.
Cách rút tiền và gửi tiền trong Raceoption
Rút tiền được đảm bảo xử lý trong 1 giờ
Cách rút tiền và gửi tiền trong Raceoption


Làm cách nào để rút tiền của tôi từ Raceoption?

1. Nhấp vào Nạp tiền vào tài khoản-- Rút tiền
Cách rút tiền và gửi tiền trong Raceoption
2. Phương thức rút tiền được chọn phải tương ứng với phương thức được sử dụng để gửi tiền.
Cách rút tiền và gửi tiền trong Raceoption

Xin lưu ý: trước khi chấp nhận yêu cầu rút tiền, Raceoption có thể yêu cầu bằng chứng nhận dạng và địa chỉ của người yêu cầu. Phí rút tiền sẽ được áp dụng, dựa trên loại tài khoản giao dịch và phương thức rút tiền được chấp nhận. Việc rút tiền được xử lý bình thường, sử dụng phương thức tương tự như việc gửi tiền đã được thực hiện. Vì lý do bảo mật, Raceoption không xử lý các yêu cầu rút tiền đối với ví điện tử, tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng không thuộc chủ sở hữu tài khoản giao dịch. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện để biết thêm thông tin.


Điều kiện để rút tiền là gì?

Vì lý do bảo mật, tất cả các lần rút tiền đều phải nhận dạng người đó, bất kể số tiền rút là bao nhiêu.

Số tiền tối thiểu được phép rút là $20.


Yêu cầu rút tiền của tôi được xử lý nhanh như thế nào?

Raceoption xử lý tất cả các yêu cầu rút tiền trong vòng 1 giờ.

Tuy nhiên, việc xác minh có thể mất nhiều thời gian hơn nếu khách hàng không gửi tất cả các tài liệu được yêu cầu kịp thời.

Cách gửi tiền tại Raceoption


Raceoption Phương thức tài trợ

Bạn có thể cấp tiền cho tài khoản của mình bằng thẻ tín dụng (VISA/MasterCard), chuyển khoản ngân hàng, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Altcoin, Neteller, Skrill, Perfect Money.
  • Raceoption không tính phí chuyển nhượng. Tuy nhiên phí của bên thứ ba có thể được áp dụng.
  • Trong những ngày cuối tuần và ngày lễ, thời gian tài trợ có thể bị trì hoãn.
Cách rút tiền và gửi tiền trong Raceoption
Chuyển khoản nhanh chóng và đáng tin cậy được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp phổ biến nhất
Cách rút tiền và gửi tiền trong Raceoption


Làm cách nào để nạp tiền vào tài khoản Raceoption của tôi?

1. Nhấp vào Cấp vốn tài khoản -- Cấp vốn tài khoản
Cách rút tiền và gửi tiền trong Raceoption
2. Chọn loại tài khoản và số tiền gửi
Cách rút tiền và gửi tiền trong Raceoption
3. Chọn Phương thức cấp vốn
Cách rút tiền và gửi tiền trong Raceoption

Thế là xong.

Nếu bạn muốn gửi tiền vào Raceoption bằng Bitcoin, vui lòng xem video dưới đây:


Số tiền gửi tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Số tiền gửi tối thiểu là $20 (hoặc €) và tối đa - $100000 (hoặc €).


Tiền sẽ được thêm vào tài khoản giao dịch của tôi nhanh như thế nào?

Tiền sẽ có sẵn để giao dịch ngay lập tức sau khi chúng tôi nhận được xác nhận từ hệ thống thanh toán.
Thank you for rating.