Xác minh Raceoption - Raceoption Việt Nam

Cách xác minh tài khoản Raceoption

6 bước để xác minh tài khoản


1. Đăng nhập tài khoản Raceoption

2. Nhấp vào Cài đặt —} dữ liệu cá nhân
Cách xác minh tài khoản Raceoption
Nếu nó không xuất hiện ngay lập tức, hãy làm mới hoặc đăng xuất và đăng nhập lại

3. Chọn Loại ID bạn muốn sử dụng
Cách xác minh tài khoản Raceoption
 • Chụp ảnh mặt trước giấy tờ tùy thân của bạn
  • Có nền đồng màu (tốt nhất là màu trung tính, tức là đen, nâu, trắng)
 • Có ánh sáng tốt
  • Chụp ảnh mặt sau giấy tờ tùy thân của bạn
 • Có nền đồng màu (tốt nhất là màu trung tính, tức là đen, nâu, trắng)
  • Có ánh sáng tốt

4. Ký thỏa thuận
Cách xác minh tài khoản Raceoption

Cách xác minh tài khoản Raceoption
Đảm bảo chữ ký giống hoặc tương tự với chữ ký trên ID của bạn
Cách xác minh tài khoản Raceoption
5. Nhấp vào trò chuyện ở góc dưới cùng bên phải
 • Nhấp vào trò chuyện riêng tư
 • Yêu cầu trò chuyện riêng tư
Cách xác minh tài khoản Raceoption
6. Khi cuộc trò chuyện được mở, hãy gõ: “Xin chào, vui lòng xác minh tài khoản của tôi”.

Giữ trang này mở để cho phép cuộc trò chuyện gửi lại tin nhắn cho bạn.
6.1. Nếu họ nói tài liệu chưa được tải lên:
 • Kiểm tra xem họ đã tải lên chưa
 • Kiểm tra xem hình ảnh có rõ ràng không
 • Kiểm tra xem chữ ký có khớp không
 • Làm mới hoặc đăng xuất và đăng nhập lại
 • Mở lại cuộc trò chuyện riêng tư
6.2. Nhập: “Xin chào, Vui lòng xác minh tài khoản của tôi”


Băng hình

Vui lòng xem video dưới đây:
Thank you for rating.